Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy
 • Dotacje UE na inwestycje

  • Zakup maszyn, urządzeń, nowych technologii
  • Projekty badawczo-rozwojowe
  • Budowa i termomodernizacja obiektów
  • Odnawialne źródła energii i inne inwestycje

   

 • Dotacje UE na szkolenia

  • Szkolenia z zarządzania, sprzedaży, produkcyjne, językowe, informatyczne i inne
  • Z najlepszymi, sprawdzonymi trenerami
  • Z dotacją od 50 do 80% kosztów szkolenia
  • Dla pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

   

 • Doradztwo biznesowe

     • Zarządzanie projektami
     • Wsparcie transferu technologii
     • Rozwój eksportu
     • Badania rynku

Biuro

Biuro: 
VN LABORATORIUM INNOWACJI 
ul. Popiełuszki 2 lokale 10-12 
(siedziba firmy MAR-BUD) 
62-510 Konin 
Tel./Fax 63 247 08 83 
mail: biuro@i-laboratorium.pl 

Aktualności

Dotacje na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

27 kwietnia będzie ogłoszony konkurs wniosków o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Więcej…