dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Nowe bezzwrotne dotacje COVID dla mikro i małych przedsiębiorstw z WRPO

Na początku lipca 2020 mają ruszyć bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. (więcej…)

DOTACJE dla mikro małych i średnich przedsiębiorców w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z trwającą epidemią Koronawirusa COVID-19 Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. (więcej…)

DOTACJE DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z trwającą epidemią COVID-19 Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej dla Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników (więcej…)

Program AGROENERGIA – dotacje dla rolników na instalacje fotowoltaiczne

Kolejny nabór do programu Agroenergia ruszy już w pierwszym półroczu 2020 r. (więcej…)

Harmonogram naboru wniosków do programu WRPO na 2019

 Szanowni Państwo,

 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił Harmonogram naboru wniosków do programu WRPO na 2019, w którym znalazły się dwa konkursy dla przedsiębiorstw z terenu woj. wielkopolskiego:

(więcej…)

Dotacje na rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

27 kwietnia będzie ogłoszony konkurs wniosków o dofinansowanie na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.
(więcej…)

DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Dofinansowanie będzie udzielane w ramach krajowego programu PO IR poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

(więcej…)

WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, (więcej…)

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o kredyt na innowacje technologiczne. To instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca s (więcej…)

Dotacje na badania i prace rozowjowe w Programie POIR 1.1.1

2 kwietnia 2015 roku NCBiR ogłosił nabór wniosków dla MSP o dotacje na prace badawczo-rozwojowe. Nabór wniosków dla przedsiębiorstw o dotacje na prace badawczo-rozwojowe rozpocznie się 2 października i będzie realizowany w trybie ciągłym do 29 grudnia 2017 r.

(więcej…)

Realizacja: Rabanet.pl