dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje UE na inwestycje

 • Zakup maszyn, urządzeń, nowych technologii
 • Projekty badawczo-rozwojowe
 • Budowa i termomodernizacja obiektów
 • Odnawialne źródła energii i inne inwestycje

Dotacje UE na szkolenia

 • Szkolenia z zarządzania, sprzedaży, produkcyjne, językowe, informatyczne i inne
 • Z dotacją od 50 do 80% kosztów szkolenia
 • Dla pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw

Doradztwo biznesowe

 • Zarządzanie projektami
 • Wsparcie transferu technologii
 • Rozwój eksportu
 • Badania rynku

Kontakt

VN LABORATORIUM INNOWACJI 
ul. Popiełuszki 2 lokale 10-12
(siedziba firmy MAR-BUD)
62-510 Konin
mail: biuro@i-laboratorium.pl

AKTUALNOŚCI

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH – PODDZIAŁANIE 6.2 PROW

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

(Więcej....)

Realizacja: Rabanet.pl