Od 17 października ruszają pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jeden z naborów dotyczy wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury


Opublikowano: wrzesień, 2022, Czytaj więcej

Pożyczka jest dedykowana dla firm z terenu województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, w tym montaż paneli fotowoltaicznych.


Opublikowano: sierpień, 2022, Czytaj więcej

Pożyczka antyinflacyjna przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).


Opublikowano: marzec, 2022, Czytaj więcej

Do 28.04.2022 r. trwa nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. 1. Kto może ubiegać się o wsparcie? Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy; c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w […]


Opublikowano: marzec, 2022, Czytaj więcej

10 stycznia Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie wznowiła nabór wniosków o dotacje szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z powiatów m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński. Zapraszamy do kontaktu. Organizujemy szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników małych i średnich firm, wg Państwa zapotrzebowania. Mogą to być indywidualne lub grupowe kursy językowe, […]


Opublikowano: styczeń, 2022, Czytaj więcej

Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Poddziałanie 6.2 PROW Kto może ubiegać się o wsparcie? Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy […]


Opublikowano: styczeń, 2022, Czytaj więcej


Realizacja: Rabanet.pl