dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje na prace badawcze dla małych przedsiębiorstw produkcyjnych

Opublikowano: 19 grudnia, 2015


Do 21 kwietnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach tzw. „Dużego bonu”.

Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną i posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie dotyczy zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu to 50.000 zł, co stanowi nie więcej niż 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Dofinansowanie jest pomocą de minimis.

Informujemy, że pomagamy opracować wnioski o dofinansowanie w ramach programu. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 601 63 33 74.

Realizacja: Rabanet.pl