dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje na szkolenia pracowników

Opublikowano: 19 grudnia, 2015


Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje wnioski o dofinansowanie szkoleń dla osób +45 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kwoty i poziomy dofinansowania:

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników,  co obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba 
praco-
wników
Procent dofinansowania Maksymalna kwota dofinansowania
Mikro przedsiębiorstwa 1 – 9 100%  

300% przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. (ok. 11 000 zł)

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa 10 i więcej 80%

Kto może skorzystać z programu:

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Dotację można otrzymać na szkolenia właścicieli i pracowników, którzy ukończyli 45 lat.

Informujemy, że pomagamy przygotować wnioski o dofinansowanie szkoleń. W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem 501 373 740.

Realizacja: Rabanet.pl