dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Preferencyjna Pożyczka EKOenergetyczna

Opublikowano: 20 sierpnia, 2021


Pożyczka EKOenergetyczna jest dedykowana firmom z terenu województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, w tym montaż paneli fotowoltaicznych.

Kwota pożyczki do 1.000.000,00 zł

Oprocentowanie 0,15% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty.

ZABEZPIECZENIA

·        hipoteka na nieruchomości (min. 120% wartości pożyczki)

·        sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)

·        inne przewidziane przepisami prawa

PARAMETRY

·        wkład własny nie jest wymagany, pożyczką można sfinansować 100% kosztów inwestycji w kwotach brutto (z VAT)

·        okres spłaty do 120 miesięcy

·        karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

·        możliwość zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych maksymalnie do 6-miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)

·        termin wydatkowania środków z pożyczki do 360 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki

Zapraszam do kontaktu Agata Bryzgalska tel. 601 256 601

Realizacja: Rabanet.pl