dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Program pilotażowy „Robogrant” – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej – 85% dotacji !!!

Opublikowano: 29 listopada, 2022


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Programu pilotażowego „Robogrant” – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej  na zakup robotów przemysłowych i nowoczesnych linii technologicznych, których celem jest automatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej.


Na co można przeznaczyć środki?

Grant może zostać przyznany na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

1) nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;

2) nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.:

  1. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych;
  2. maszyn, urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe);
  3. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;
  4. urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;

3) oprogramowania niezbędnego do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych (robotów przemysłowych oraz pozostałych maszyn, urządzeń) z parkiem maszynowym

 

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
O grant w ramach pilotażu mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący czynną działalność gospodarczą (tj. na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu działalność gospodarcza nie może być zawieszona i musi być ujawniona we właściwym dokumencie rejestrowym) w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

− 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,

− 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,

− 31.03.Z Produkcja materaców,

− 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł.

Ile wynosi dofinansowanie?
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 000 000,00 zł

Maksymalna wartość grantu dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 000,00 zł

Maksymalna intensywność wsparcia w zakresie pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Grant będzie wypłacany w formie refundacji, ale także zaliczki do 40% wartości udzielonego grantu.

 

Kiedy można składać wnioski?
Wnioski o powierzenie grantu mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.

Wcześniej jednak należy przygotować niezbędne dokumenty, w tym plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0. W związku z tym prace należy rozpocząć jak najszybciej.

 

Przygotowujemy wnioski. Zapraszam do współpracy nr tel. 601 256 601

Realizacja: Rabanet.pl