dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

UNIJNA POŻYCZKA JEREMIE dla wielkopolskich przedsiębiorstw

Opublikowano: 10 września, 2021


Pożyczka JEREMIE jest dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Pożyczkobiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności.

NA CO?

Na wszystkie inwestycje niezbędne do rozwoju firmy w tym m.in.

na finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego firm, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:

w szczególności w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych
i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

Kwota pożyczki dla mikro i małych firm  min. 10 000,00 zł, max. 500 000,00 zł

Kwota pożyczki dla średnich firm min. 100 000,01 zł, max, 500 000,00 zł

Oprocentowanie od 0,15%:

·       Start up-y

Oprocentowanie od 1,15%: Pozostałe przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów dla oprocentowania 0,15%

 ZABEZPIECZENIA

 Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie

 UWAGA!
Dla firm działających powyżej 12 miesięcy możliwe jest otrzymanie pożyczki do 50.000,00 zł pod weksel własny in blanco

Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako wyłączne zabezpieczenie pożyczki może zostać zastosowany dla pożyczek do kwoty 100 tys. zł, tylko dla:

pod warunkiem pozytywnej oceny analizy ryzyka niespłacenia pożyczki przez Pożyczkobiorcę.

PARAMETRY

Zapraszamy do kontaktu tel. 601 256 601. Pomagamy przygotować wnioski o pożyczkę

Realizacja: Rabanet.pl