dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Opublikowano: 19 stycznia, 2016


Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność,

której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R, a następnie wdrażania na rynek wyników badań.
W ramach programu można uzyskać dotację na:
a. Budowę, rozbudowę,
b. Zakup środków trwałych, nowych i używanych,
c. Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowanych – 2 mln zł.

Planowany termin ogłoszenia konkursu – 29 stycznia 2016 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków – 1 marca 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków – 29 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do kontaktu

Realizacja: Rabanet.pl