dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje na budowę magazynów i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w ramach KPO

Opublikowano: 17 maja, 2023


01.06.2023 r. rusza program dotacji dla przedsiębiorstw na budowę magazynów i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych w ramach Krajowego Programu Odbudowy

Na co można pozyskać dotację ?

Wsparcie może być udzielone na:

 1. budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
  a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych artykułów rolno-spożywczych,
  b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych artykułów rolno-spożywczych;
 2.  zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych;
  Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej

Realizacja przedsięwzięć nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do dnia 31.10.2025 r.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja ?

Program dedykowany dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż hurtową produktów rolnych lub zajmujących się magazynowaniem.

Wysokość wsparcia

Wsparcie udzielane jest do 15 000 000 zł.

Minimalna wysokość wsparcia na jedno przedsięwzięcie – 250 000 zł

Dotacja na poziomie:

 1. do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pomocy publicznej dla podmiotów posiadających w dniu złożenia wniosku status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa
 2. zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej, ale max. 50 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku następujących inwestycji:

lub

Termin naboru

Termin składania wniosków 01 – 30.06.2023 r.

Instytucja odpowiedzialna za program: Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa

Realizacja: Rabanet.pl