dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Referencje

 

(...) Współpracowaliśmy z firmą VN Laboratorium Innowacji w ramach projektu pod tytułem „Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy "Astra" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” POIG Działanie 6.1. (…) Potwierdzamy rzetelność i wysokie kompetencje wykonawcy.
Dziękujemy p. Agacie Bryzgalskiej z firmy VN Laboratorium Innowacji za pomoc w pozyskaniu dotacji na projekt „Rozwój laboratorium aromatów spożywczych w firmie Arcon Aromaty Sp. z o.o. Sp. k." w ramach Działania 1.2. WRPO Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
Allegro (...) Rekomendujemy współpracę z panią Bryzgalską, gdyż cechuje się wysokim profesjonalizmem, dobrą organizacją pracy, terminowością i zaawansowaną znajomością tematyki dotacji UE.
belin Niniejszym składamy podziękowania dla VN Laboratorium Innowacji i pani Agaty Bryzgalskiej za skuteczną pomoc w rozliczeniu projektu pt. „Wdrożenie sprzężenia zwrotnego na etapie dozowania w procesie konfekcjonowania herbat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3. (…) Potwierdzamy wysokie kwalifikacje konsultantów Państwa firmy w zakresie projektów finansowanych ze środków UE, zrozumienie potrzeb naszej firmy, zdolność do szybkiej i sprawnej wymiany informacji.
danpol Po kilku niepowodzeniach związanych z pozyskiwaniem środków UE na rozwój naszej firmy, skorzystaliśmy z doradztwa pani Agaty Bryzgalskiej. Pani Bryzgalska zidentyfikowała potrzeby naszej firmy i jej możliwości, a następnie pomogła w opracowaniu wniosku o dotację do Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Nasza współpraca zaowocowała przyznaniem dotacji (...).
Elektroplast (...) Dzięki stałym kontaktom posiadamy precyzyjne informacje na temat funkcjonujących programów  oraz możliwości udziału w nich naszej firmy. Nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem dofinansowania na projekty inwesycyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2010 (...).
banerki-i-lab3 (…) Pani Bryzgalska pomogła nam zdobyć dotację do projektu związanego z wdrożeniem informatycznego systemu ERP w naszej firmie, a następnie pomogła w jego rozliczeniu (…)
INOP „Pani Agata Bryzgalska wykonywała dla nas usługę doradczą związaną z pozyskaniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.4 schemat II na przedsięwzięcie pod nazwą „Utworzenie Laboratorium Metrologicznego w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu”. Zakres wykonanych prac (…): doradztwo w określeniu planu przedsięwzięcia (sformułowanie celów i efektów ekonomicznych, określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, określenie sposobu realizacji, identyfikacja zagrożeń, określenie sposobu finansowania, opracowanie harmonogramu działań); (…) opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia (…). Po otrzymaniu dotacji (…) wsparcie przy uruchomieniu i realizacji projektu (…) i konsultacje na etapie rozliczenia projektu. (…) Rekomendujemy współpracę z panią Agatą Bryzgalską jako ekspertem ds. dotacji UE.
ITA1 (...) Składamy podziękowania dla Pani Agaty Bryzgalskiej za skuteczną pomoc w ubieganiu się o dotację UE (...). Pani Bryzgalska zidentyfikowała dla naszej firmy możliwości uzyskania dotacji, a następnie pomogła nam w opracowaniu Wniosku i Studium Wykonalności naszego projektu. Prace te zakończyły się sukcesem. Współpracę z panią Bryzglaską możemy określić jako profesjonalną, szybką i terminową.
(…)Konsultanci VN Laboratorium Innowacji pomogli nam w opracowaniu projektu i dokumentacji, dzięki której dotacja została przyznana, a obecnie wspierają nas w procesie zarządzania projektem, szczególnie w wyborze dostawców, wprowadzaniu zmian oraz rozliczeniach projektu. (…) W 2020 r. skorzystaliśmy również z kilku szkoleń organizowanych przez VN Laboratorium Innowacji, w tym ze szkoleń dla pracowników księgowości, szkoleń informatycznych oraz szkoleń dla przedstawicieli handlowych. Wszystkie szkolenia były poprzedzone diagnozą naszych potrzeb, cechowały się profesjonalną organizacją i były dostosowane do naszych oczekiwań. Dzięki VN laboratorium Innowacji otrzymaliśmy również dofinasowanie do ww. szkoleń. Polecamy VN laboratorium Innowacji i p.J.Agatę Bryzgalską jako sprawdzonego partnera biznesowego, doradcę i sprawnego organizatora szkoleń
IZBA (...) Obserwowaliśmy Pani zdolność do przełamywania naszych wewnętrznych oporów, umięjętność przekazywania wiedzy i cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości unijnych praw. Za tą cierpliwość, za Pani entuzjazm w propagowaniu idei wykorzystywania unijnej pomocy, za tak rzadko spotykaną dobrą robotę dziękujemy (...).
Instytut Pani Agata Bryzgalska wykonywała dla nas usługę doradczą związaną z pozyskaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (...) Prace były wykonane sprawnie i terminowo. Na podkreślenie zasługuje zrozumienie naszych oczekiwań, rzetelność w realizacji zleconego zadania i duże doświadczenie pani Bryzgalskiej w tematyce dotacji UE.
herb2  (…) zaświadczam, że korzystałem z usług firmy VN Laboratorium Innowacji w zakresie aplikowania do programów współfinansowanych przez UE. Jestem w pełni zadowolony z wykonanej pracy i udzielonego doradztwa. Doceniam profesjonalizm przedstawicieli firmy VN Laboratorium Innowacji oraz dobrą reakcję na zgłaszane potrzeby. (…) Osobiście zaliczam firmę VN Laboratorium Innowacji Do wiarygodnych partnerów i dobrych dostawców usług w zakresie redagowania i składania wniosków projektów inwestycyjnych na ogłaszane konkursy.
Koo (...) Firma Sanitec już dwukrotnie współpracowała z Panią Agatą Bryzgalską. (...) Profesjonalizm i ogromna wiedza merytoryczna pozwala nam z przyjemnością zarekomendować Panią Agatę Bryzgalską jako partnera, którego cechuje zrozumienie dla potrzeb dużej organizacji.
Lars Firma doradcza VN Laboratorium Innowacji opracowała koncepcje projektów dla naszej firmy, które uzyskały dofinansowanie o łącznej kwocie 4,6 mln złotych. Były to: Projekt (...) pn. „Prace badawczo – rozwojowe nad dofinansowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco – pomiarowego (...)", Projekt (...) dot. Opracowania Planu Rozwoju Eksportu i jego wdrożenie, Projekt (...) pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii LARS LOW ENERGY (...)
lumo_technika_grzew „LUMO Technika Grzewcza sp. z o.o. pragnie podziękować za współpracę (...), która zaowocowała pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Szczególne podziękowania za profesjonalna pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu, doradztwo oraz szkolenia należą się Pani Agacie Bryzgalskiej, której wiedza i doświadczenie w zakresie dotacji UE jest naprawdę imponujące i godne polecenia.
mamut (...) Pani Bryzgalska przedstawiła nam kompleksowo nasze możliwości pozyskania dotacji zarówno na przedsięwcięcia inwestycyjne, jak i szkoleniowe. Dzięki tej informacji i szczegółowym wytycznym przygotowaliśmy klika projektów (...).
mikoajczyk Fabryka Mebil Mikołajczyk Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z Panią Agatą Bryzgalską w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności firmy. (...) W roku 2010 nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem środków finansowych na relizację projektu inwestycyjnego w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. (...) Współpracujemy także w zakresie przedsięwzięć proinnowacyjnych (...).
Korzystaliśmy z usług firmy VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska w ramach projektu pod tytułem „Budowa i wyposażenie nowego zakładu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.2. Potwierdzamy wysokie kompetencje usługodawcy, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków, duży profesjonalizm działania.
nowitex-eco „Z firmą VN Laboratorium Innowacji współpracujemy prawie od 10 lat w zakresie usług doradczych i szkoleniowych. (…) W ostatnim czasie wspólnie przygotowaliśmy dokumentację do Działania 2.3.5. POIR Desing dla przedsiębiorstw (…) W latach 2018-2020 zrealizowaliśmy również cykl szkoleń, w tym szkolenia informatyczne oraz kursy językowe dla naszych pracowników. (…) VN Laboratorium Innowacji to rzetelna firma, która cechuje się wysoką jakością usług, terminowością, i doskonałym zrozumiem biznesowych potrzeb małego przedsiębiorstwa”.
OBR (...) Nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem doracji inwestycyjnej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz opracowaniem wniosku o dofinansowanie do prac badawczo-rozwojowych w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie analizujemy inne pomysły i mamy nadzieję, że dzięki pomocy pani Bryzgalskiej uda nam się je zrealizować.
Solaris (...) Pani Agata Bryzgalska świadczyła dla nas usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Nasza współpraca zaowocowała przyznaniem w 2012 r. dofinansowania do projektu pod nazwą „Utworzenie w Bolechowie przyzakładowego ośrodka opieki nad małym dzieckiem pod nazwą ZIELONY JAMNICZEK dla dzieci pracowników Solaris – Bus and Coach". Projekt ten otrzymał dofinansowanie o wartości 1,8 mln zł w ramach działania 1.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.(...)
ster (...) Pani Bryzgalska systematycznie prezentuje nam wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania zarówno na przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i szkoleniowe. Każdy nasz pomysł, wspólnie analizujemy pod kątem możliwości uzyskania dotacji. (...) Nasza współpraca zaowocowała kilkoma złożonymi wnioskami (...). Obecnie projekty te są w fazie realizacji (...).
prado (...) Pani Bryzgalska jest ekspertem w dziedzinie dotacji, a swoją wiedzę w tym zakresie zdobywała kilkanaście ostatnich lat. Bardzo wysoko oceniamy komunikatywność pani Bryzgalskiej, jej wiedzę i umiejętność poruszania się w tematyce dotacji UE oraz znajomość realiów działania małych firm (...).
RAIS_ Wyrażamy podziękowania za pomoc w transferze technologii dla naszej firmy, który polegał na wdrożeniu naszych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. Proces ten składał się z kilku faz. Od określenia nowych wyrobów i procesów technologicznych, poprzez analizę rynku i wybór właściwych dostawców, opracowanie montażu finansowego i zapewnienia finansowania środkami UE, a na uruchomieniu produkcji kończąc (...)
Korzystaliśmy z usług firmy VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska w ramach projektu pod tytułem "Opracowanie innowacyjnej zrobotyzowanej stacji do montażu przewlekanego płytek drukowanych" współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IR Działanie 1.1.1. tzw. Szybka ścieżka. (…)Projekt zakończył się sukcesem (…)
„Potwierdzamy współpracę z firmą VN laboratorium Innowacji w zakresie przygotowania wniosku o dotację na projekt „Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie" w ramach Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (...). Potwierdzamy dużą wiedzę i doświadczenie konsultantów firmy w zakresie opracowywania wniosków unijnych oraz w zarządzaniu projektem, w tym jego prawidłowe i terminowe rozliczenie."
VIN_KON Zaświadczamy, że pani Jolanta Agata Bryzgalska VN Laboratorium Innowacji w 2016 roku wykonała dla nas usługę związaną z pozyskaniem dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, na przedsięwzięcie pod nazwą "Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy". (...)
VIN_KON (...) Pani Agata Bryzgalska wykonywała dla nas szereg zleceń o charakterze doradczym związanym z pozyskiwaniem środków w ramach programu SAPARD, Programu SPO ROL oraz w ramach Funduszu Technologicznego (...). Dzięki kompetentnemu doradztwu pani Agaty Bryzgalskiej naszej firmie przyznano dotychczas ponad 10 milionów zł dotacji (...).
„W latach 2017-2020 kilkakrotnie korzystaliśmy z usług firmy VN Laboratorium Innowacji - zrealizowaliśmy dotychczas dwa projekty z PROW 19.2., a obecnie ubiegamy się o dofinansowanie na trzeci projekt pt. „Rozwój Centrum Rekreacji FART poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i inne działania inwestycyjne”. (…) VN Laboratorium Innowacji jest firmą godną zaufania i polecenia. Wszystkie prace zrealizowane zostały terminowo i rzetelnie, a doradztwo oceniamy na najwyższym poziomie.”

Realizacja: Rabanet.pl