dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Referencje

 

(...) Współpracowaliśmy z firmą VN Laboratorium Innowacji w ramach projektu pod tytułem „Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy "Astra" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu” POIG Działanie 6.1. (…) Potwierdzamy rzetelność i wysokie kompetencje wykonawcy.
Dziękujemy p. Agacie Bryzgalskiej z firmy VN Laboratorium Innowacji za pomoc w pozyskaniu dotacji na projekt „Rozwój laboratorium aromatów spożywczych w firmie Arcon Aromaty Sp. z o.o. Sp. k." w ramach Działania 1.2. WRPO Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.
Allegro (...) Rekomendujemy współpracę z panią Bryzgalską, gdyż cechuje się wysokim profesjonalizmem, dobrą organizacją pracy, terminowością i zaawansowaną znajomością tematyki dotacji UE.
belin Niniejszym składamy podziękowania dla VN Laboratorium Innowacji i pani Agaty Bryzgalskiej za skuteczną pomoc w rozliczeniu projektu pt. „Wdrożenie sprzężenia zwrotnego na etapie dozowania w procesie konfekcjonowania herbat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3. (…) Potwierdzamy wysokie kwalifikacje konsultantów Państwa firmy w zakresie projektów finansowanych ze środków UE, zrozumienie potrzeb naszej firmy, zdolność do szybkiej i sprawnej wymiany informacji.
danpol Po kilku niepowodzeniach związanych z pozyskiwaniem środków UE na rozwój naszej firmy, skorzystaliśmy z doradztwa pani Agaty Bryzgalskiej. Pani Bryzgalska zidentyfikowała potrzeby naszej firmy i jej możliwości, a następnie pomogła w opracowaniu wniosku o dotację do Wielkopolskiego Programu Operacyjnego. Nasza współpraca zaowocowała przyznaniem dotacji (...).
(...)„Korzystaliśmy z usług firmy VN Laboratorium Innowacji w ramach projektu pod tytułem „Zaprojektowanie nowej kompleksowej usługi o charakterze aukcyjno-licytacyjnym w oparciu o platformę internetową” współfinansowanego ze środków UE w ramach POIR Działanie Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. Potwierdzamy rzetelność i wysokie kompetencje całego zespołu i rekomendujemy VN Laboratorium Innowacji jako wiarygodnego partnera(...).
Elektroplast (...) Dzięki stałym kontaktom posiadamy precyzyjne informacje na temat funkcjonujących programów  oraz możliwości udziału w nich naszej firmy. Nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem dofinansowania na projekty inwestycyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2010 (...).
banerki-i-lab3 (…) Pani Bryzgalska pomogła nam zdobyć dotację do projektu związanego z wdrożeniem informatycznego systemu ERP w naszej firmie, a następnie pomogła w jego rozliczeniu (…)
INOP „Pani Agata Bryzgalska wykonywała dla nas usługę doradczą związaną z pozyskaniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.4 schemat II na przedsięwzięcie pod nazwą „Utworzenie Laboratorium Metrologicznego w Instytucie Obróbki Plastycznej w Poznaniu”. Zakres wykonanych prac (…): doradztwo w określeniu planu przedsięwzięcia (sformułowanie celów i efektów ekonomicznych, określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, określenie sposobu realizacji, identyfikacja zagrożeń, określenie sposobu finansowania, opracowanie harmonogramu działań); (…) opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia (…). Po otrzymaniu dotacji (…) wsparcie przy uruchomieniu i realizacji projektu (…) i konsultacje na etapie rozliczenia projektu. (…) Rekomendujemy współpracę z panią Agatą Bryzgalską jako ekspertem ds. dotacji UE.
ITA1 (...) Składamy podziękowania dla Pani Agaty Bryzgalskiej za skuteczną pomoc w ubieganiu się o dotację UE (...). Pani Bryzgalska zidentyfikowała dla naszej firmy możliwości uzyskania dotacji, a następnie pomogła nam w opracowaniu Wniosku i Studium Wykonalności naszego projektu. Prace te zakończyły się sukcesem. Współpracę z panią Bryzglaską możemy określić jako profesjonalną, szybką i terminową.
(…)Konsultanci VN Laboratorium Innowacji pomogli nam w opracowaniu projektu i dokumentacji, dzięki której dotacja została przyznana, a obecnie wspierają nas w procesie zarządzania projektem, szczególnie w wyborze dostawców, wprowadzaniu zmian oraz rozliczeniach projektu. (…) W 2020 r. skorzystaliśmy również z kilku szkoleń organizowanych przez VN Laboratorium Innowacji, w tym ze szkoleń dla pracowników księgowości, szkoleń informatycznych oraz szkoleń dla przedstawicieli handlowych. Wszystkie szkolenia były poprzedzone diagnozą naszych potrzeb, cechowały się profesjonalną organizacją i były dostosowane do naszych oczekiwań. Dzięki VN laboratorium Innowacji otrzymaliśmy również dofinasowanie do ww. szkoleń. Polecamy VN laboratorium Innowacji i p.J.Agatę Bryzgalską jako sprawdzonego partnera biznesowego, doradcę i sprawnego organizatora szkoleń
IZBA (...) Obserwowaliśmy Pani zdolność do przełamywania naszych wewnętrznych oporów, umięjętność przekazywania wiedzy i cierpliwość w tłumaczeniu zawiłości unijnych praw. Za tą cierpliwość, za Pani entuzjazm w propagowaniu idei wykorzystywania unijnej pomocy, za tak rzadko spotykaną dobrą robotę dziękujemy (...).
Instytut Pani Agata Bryzgalska wykonywała dla nas usługę doradczą związaną z pozyskaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (...) Prace były wykonane sprawnie i terminowo. Na podkreślenie zasługuje zrozumienie naszych oczekiwań, rzetelność w realizacji zleconego zadania i duże doświadczenie pani Bryzgalskiej w tematyce dotacji UE.
herb2  (…) zaświadczam, że korzystałem z usług firmy VN Laboratorium Innowacji w zakresie aplikowania do programów współfinansowanych przez UE. Jestem w pełni zadowolony z wykonanej pracy i udzielonego doradztwa. Doceniam profesjonalizm przedstawicieli firmy VN Laboratorium Innowacji oraz dobrą reakcję na zgłaszane potrzeby. (…) Osobiście zaliczam firmę VN Laboratorium Innowacji Do wiarygodnych partnerów i dobrych dostawców usług w zakresie redagowania i składania wniosków projektów inwestycyjnych na ogłaszane konkursy.
Koo (...) Firma Sanitec już dwukrotnie współpracowała z Panią Agatą Bryzgalską. (...) Profesjonalizm i ogromna wiedza merytoryczna pozwala nam z przyjemnością zarekomendować Panią Agatę Bryzgalską jako partnera, którego cechuje zrozumienie dla potrzeb dużej organizacji.
Lars Firma doradcza VN Laboratorium Innowacji opracowała koncepcje projektów dla naszej firmy, które uzyskały dofinansowanie o łącznej kwocie 4,6 mln złotych. Były to: Projekt (...) pn. „Prace badawczo – rozwojowe nad dofinansowaniem i wdrożeniem do produkcji zintegrowanego zespołu sterująco – pomiarowego (...)", Projekt (...) dot. Opracowania Planu Rozwoju Eksportu i jego wdrożenie, Projekt (...) pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii LARS LOW ENERGY (...)
lumo_technika_grzew „LUMO Technika Grzewcza sp. z o.o. pragnie podziękować za współpracę (...), która zaowocowała pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Szczególne podziękowania za profesjonalna pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu, doradztwo oraz szkolenia należą się Pani Agacie Bryzgalskiej, której wiedza i doświadczenie w zakresie dotacji UE jest naprawdę imponujące i godne polecenia.
mamut (...) Pani Bryzgalska przedstawiła nam kompleksowo nasze możliwości pozyskania dotacji zarówno na przedsięwcięcia inwestycyjne, jak i szkoleniowe. Dzięki tej informacji i szczegółowym wytycznym przygotowaliśmy klika projektów (...).
mikoajczyk Fabryka Mebil Mikołajczyk Sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z Panią Agatą Bryzgalską w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia wspierające rozwój działalności firmy. (...) W roku 2010 nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem środków finansowych na relizację projektu inwestycyjnego w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. (...) Współpracujemy także w zakresie przedsięwzięć proinnowacyjnych (...).
Korzystaliśmy z usług firmy VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska w ramach projektu pod tytułem „Budowa i wyposażenie nowego zakładu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.2. Potwierdzamy wysokie kompetencje usługodawcy, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków, duży profesjonalizm działania.
nowitex-eco „Z firmą VN Laboratorium Innowacji współpracujemy prawie od 10 lat w zakresie usług doradczych i szkoleniowych. (…) W ostatnim czasie wspólnie przygotowaliśmy dokumentację do Działania 2.3.5. POIR Desing dla przedsiębiorstw (…) W latach 2018-2020 zrealizowaliśmy również cykl szkoleń, w tym szkolenia informatyczne oraz kursy językowe dla naszych pracowników. (…) VN Laboratorium Innowacji to rzetelna firma, która cechuje się wysoką jakością usług, terminowością, i doskonałym zrozumiem biznesowych potrzeb małego przedsiębiorstwa”.
OBR (...) Nasza współpraca zaowocowała pozyskaniem doracji inwestycyjnej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz opracowaniem wniosku o dofinansowanie do prac badawczo-rozwojowych w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obecnie analizujemy inne pomysły i mamy nadzieję, że dzięki pomocy pani Bryzgalskiej uda nam się je zrealizować.
Solaris (...) Pani Agata Bryzgalska świadczyła dla nas usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. Nasza współpraca zaowocowała przyznaniem w 2012 r. dofinansowania do projektu pod nazwą „Utworzenie w Bolechowie przyzakładowego ośrodka opieki nad małym dzieckiem pod nazwą ZIELONY JAMNICZEK dla dzieci pracowników Solaris – Bus and Coach". Projekt ten otrzymał dofinansowanie o wartości 1,8 mln zł w ramach działania 1.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.(...)
ster (...) Pani Bryzgalska systematycznie prezentuje nam wszelkie możliwości pozyskania dofinansowania zarówno na przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i szkoleniowe. Każdy nasz pomysł, wspólnie analizujemy pod kątem możliwości uzyskania dotacji. (...) Nasza współpraca zaowocowała kilkoma złożonymi wnioskami (...). Obecnie projekty te są w fazie realizacji (...).
(...) SP ZOZ w Kole poświadcza, iż pani Bryzgalska świadczyła usługi związane z opracowaniem Studium Wykonalności na projekt pt. Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach WRPO Działanie 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)” Wykonawca zadbał o zgodność Studium z wymaganiami i wytycznymi Programu. SPO ZOZ rekomenduje firmę jako profesjonalną oraz godną zaufania. Praca konsultantów była niezwykle istotna dla sukcesu projektu, a jej wysoka jakość była doceniana przez cały nasz zespół. Potwierdzamy dużą wiedzę i doświadczenie firmy w zakresie opracowywania wniosków unijnych. (...).
prado (...) Pani Bryzgalska jest ekspertem w dziedzinie dotacji, a swoją wiedzę w tym zakresie zdobywała kilkanaście ostatnich lat. Bardzo wysoko oceniamy komunikatywność pani Bryzgalskiej, jej wiedzę i umiejętność poruszania się w tematyce dotacji UE oraz znajomość realiów działania małych firm (...).
RAIS_ Wyrażamy podziękowania za pomoc w transferze technologii dla naszej firmy, który polegał na wdrożeniu naszych pomysłów do ich praktycznego zastosowania w produkcji. Proces ten składał się z kilku faz. Od określenia nowych wyrobów i procesów technologicznych, poprzez analizę rynku i wybór właściwych dostawców, opracowanie montażu finansowego i zapewnienia finansowania środkami UE, a na uruchomieniu produkcji kończąc (...)
Korzystaliśmy z usług firmy VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska w ramach projektu pod tytułem "Opracowanie innowacyjnej zrobotyzowanej stacji do montażu przewlekanego płytek drukowanych" współfinansowanego ze środków UE w ramach PO IR Działanie 1.1.1. tzw. Szybka ścieżka. (…)Projekt zakończył się sukcesem (…)
„Potwierdzamy współpracę z firmą VN laboratorium Innowacji w zakresie przygotowania wniosku o dotację na projekt „Rozwój rehabilitacji w Szpitalu w Puszczykowie" w ramach Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (...). Potwierdzamy dużą wiedzę i doświadczenie konsultantów firmy w zakresie opracowywania wniosków unijnych oraz w zarządzaniu projektem, w tym jego prawidłowe i terminowe rozliczenie."
VIN_KON Zaświadczamy, że pani Jolanta Agata Bryzgalska VN Laboratorium Innowacji w 2016 roku wykonała dla nas usługę związaną z pozyskaniem dotacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej, na przedsięwzięcie pod nazwą "Rozbudowa przedszkola w Tuchorzy". (...)
(...) Gmina Miasto Włocławek poświadcza, iż w okresie od 25.11.2020 roku do 30.09.2022 roku pani Jolanta Agata Bryzgalska pełniła funkcję Kierownika Projektu polegającą na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją projektu pn.: „Włocławska Akademia Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Elektrycznych” realizowanego w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Wykonawca wykonał powierzone obowiązki z należytą starannością i wywiązał się z warunków umowy bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski potwierdziła poprawną realizację projektu. Gmina Miasto Włocławek rekomenduje VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska jako firmę profesjonalną, godną zaufania oraz sprawnie i szybko rozwiązującą trudności wynikające w trakcie realizacji projektu. (...).
VIN_KON (...) Pani Agata Bryzgalska wykonywała dla nas szereg zleceń o charakterze doradczym związanym z pozyskiwaniem środków w ramach programu SAPARD, Programu SPO ROL oraz w ramach Funduszu Technologicznego (...). Dzięki kompetentnemu doradztwu pani Agaty Bryzgalskiej naszej firmie przyznano dotychczas ponad 10 milionów zł dotacji (...).
„W latach 2017-2020 kilkakrotnie korzystaliśmy z usług firmy VN Laboratorium Innowacji - zrealizowaliśmy dotychczas dwa projekty z PROW 19.2., a obecnie ubiegamy się o dofinansowanie na trzeci projekt pt. „Rozwój Centrum Rekreacji FART poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i inne działania inwestycyjne”. (…) VN Laboratorium Innowacji jest firmą godną zaufania i polecenia. Wszystkie prace zrealizowane zostały terminowo i rzetelnie, a doradztwo oceniamy na najwyższym poziomie.”

Realizacja: Rabanet.pl