dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

Opublikowano: 31 marca, 2022


Pożyczka antyinflacyjna przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji). (więcej…)

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gmin: Kleczew, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wilczyn,

Opublikowano: 21 marca, 2022


W maju br. planowane jest uruchomienie przez Lokalną Grupę Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”  naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach naboru można uzyskać 100.000 zł dotacji na pokrycie 100% wydatków. (więcej…)

Nabór wniosków z ARiMR na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Poddziałanie 6.2 PROW

Opublikowano: 17 marca, 2022


Do 28.04.2022 r. trwa nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

1. Kto może ubiegać się o wsparcie?
Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;
c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). (więcej…)

ARR wznowiła nabór wniosków o dotacje szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z powiatów m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

Opublikowano: 18 stycznia, 2022


10 stycznia Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie wznowiła nabór wniosków o dotacje szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z powiatów m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

Zapraszamy do kontaktu. Organizujemy szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników małych i średnich firm, wg Państwa zapotrzebowania. Mogą to być indywidualne lub grupowe kursy językowe, komputerowe, szkolenia z podnoszenia efektywności sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, szkolenia integracyjne dla pracowników, szkolenia podnoszące efektywność pracy i inne.

Refundacja szkoleń wynosi do 80% kosztów szkoleń, ale nie więcej niż 5.000,00 zł na jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.

Organizujemy szkolenia i kursy językowe dla firm, przygotowujemy wnioski o dotację i rozliczamy dotację.

Posiadamy akredytację do organizacji szkoleń dofinansowanych ze środków UE.

Zapraszamy do kontaktu tel. 601 256 601; www.i-laboratorium.pl

Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Poddziałanie 6.2 PROW

Opublikowano: 12 stycznia, 2022


Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Poddziałanie 6.2 PROW

  1. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:

  1. gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
  1. do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
  1. Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

·     150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

·     200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

·     250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

  1. Planowany termin naboru

Styczeń 202

DOTACJE NA BIOGAZOWNIE ROLNICZE

Opublikowano: 28 października, 2021


1 Cel programu:
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. (więcej…)

Dotacje dla producentów pasz i firm zajmujących się ziołami – Poddziałanie 4.2 PROW

Opublikowano: 21 października, 2021


Dotacje dla producentów pasz i firm zajmujących się ziołami – Poddziałanie 4.2 PROW Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (więcej…)

UNIJNA POŻYCZKA JEREMIE dla wielkopolskich przedsiębiorstw

Opublikowano: 10 września, 2021


Pożyczka JEREMIE jest dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Pożyczkobiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności. (więcej…)

Preferencyjna Pożyczka EKOenergetyczna

Opublikowano: 20 sierpnia, 2021


Pożyczka EKOenergetyczna jest dedykowana firmom z terenu województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, w tym montaż paneli fotowoltaicznych. (więcej…)

Pożyczka EKOenergetyczna

Opublikowano: 7 lipca, 2021


Pożyczka EKOenergetyczna jest dedykowana dla firm z terenu województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, w tym montaż paneli fotowoltaicznych.

(więcej…)

Realizacja: Rabanet.pl