dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Dotacje dla producentów pasz i firm zajmujących się ziołami – Poddziałanie 4.2 PROW

Dotacje dla producentów pasz i firm zajmujących się ziołami – Poddziałanie 4.2 PROW Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (więcej…)

UNIJNA POŻYCZKA JEREMIE dla wielkopolskich przedsiębiorstw

Pożyczka JEREMIE jest dedykowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie przedsięwzięć, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego Pożyczkobiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności. (więcej…)

Preferencyjna Pożyczka EKOenergetyczna

Pożyczka EKOenergetyczna jest dedykowana firmom z terenu województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, w tym montaż paneli fotowoltaicznych. (więcej…)

Pożyczka EKOenergetyczna

Pożyczka EKOenergetyczna jest dedykowana dla firm z terenu województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, w tym montaż paneli fotowoltaicznych.

(więcej…)

DOTACJE SZKOLENIOWE DLA FIRM

W marcu 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie planuje uruchomić nabór wniosków o dotacje szkoleniowe w ramach Działania 6.5. WRPO Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.  Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa do współpracy w zakresie organizacji szkoleń z dofinansowaniem. Posiadamy certyfikat DEKRA potwierdzający wdrożenie Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0, co uprawnia nas do organizacji takich szkoleń. (więcej…)

Pożyczka dla firm dotkniętych skutkami COVID

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z pożyczki dla firm dotkniętych skutkami COVID (działającymi pow. 6 m-cy) (więcej…)

Pożyczka inwestycyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw – nawet do 2 300 000,00 PLN

Szanowni Państwo,

W związku z końcem perspektywy finansowej 2014-2020 dotacje unijne są coraz mniej dostępne, ale nadal można korzystać z unijnych pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach. (więcej…)

Nowe bezzwrotne dotacje COVID dla mikro i małych przedsiębiorstw z WRPO

Na początku lipca 2020 mają ruszyć bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. (więcej…)

DOTACJE dla mikro małych i średnich przedsiębiorców w ramach TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z trwającą epidemią Koronawirusa COVID-19 Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. (więcej…)

DOTACJE DLA OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z trwającą epidemią COVID-19 Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej dla Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniających pracowników (więcej…)

Realizacja: Rabanet.pl