dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

NOWY PROGRAM DLA FIRM Z SEKTORA ROLNO SPOŻYWCZEGO w ramach KPO

Opublikowano: 26 września, 2022


Od 17 października ruszają pierwsze nabory wniosków o objęcie wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jeden z naborów dotyczy wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury (więcej…)

Dotacje na rozwój działalności gospodarczej dla mikro i małych firm z terenu gmin Babiak, Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek.

Opublikowano: 2 września, 2022


W terminie 3-21.10.2022 planowany jest nabór wniosków na rozwój działalności gospodarczej dla mikro i małych firm (więcej…)

Preferencyjna Pożyczka EKOenergetyczna

Opublikowano: 22 sierpnia, 2022


Pożyczka jest dedykowana dla firm z terenu województwa wielkopolskiego i ma na celu finansowanie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, w tym montaż paneli fotowoltaicznych. (więcej…)

Dotacje na koparki i nie tylko… Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji ukierunkowanych na świadczenie usług w rolnictwie i leśnictwie

Opublikowano: 18 sierpnia, 2022


Termin naboru:

Od 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

Mikro lub małe przedsiębiorstwo, które wykonuje lub będzie wykonywać działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z poniższych zakresów: (więcej…)

Pożyczki JEREMIE dla wielkopolskich przedsiębiorstw

Opublikowano:


Pożyczka Prorozwojowa to produkt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim. (więcej…)

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

Opublikowano: 31 marca, 2022


Pożyczka antyinflacyjna przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji). (więcej…)

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla mieszkańców gmin: Kleczew, Kazimierz Biskupi, Skulsk, Wilczyn,

Opublikowano: 21 marca, 2022


W maju br. planowane jest uruchomienie przez Lokalną Grupę Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”  naboru wniosków o udzielenie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach naboru można uzyskać 100.000 zł dotacji na pokrycie 100% wydatków. (więcej…)

Nabór wniosków z ARiMR na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – Poddziałanie 6.2 PROW

Opublikowano: 17 marca, 2022


Do 28.04.2022 r. trwa nabór wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

1. Kto może ubiegać się o wsparcie?
Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in.
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
b) ma ukończone 18 lat w dniu składnia wniosku o przyznanie pomocy;
c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). (więcej…)

ARR wznowiła nabór wniosków o dotacje szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z powiatów m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

Opublikowano: 18 stycznia, 2022


10 stycznia Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie wznowiła nabór wniosków o dotacje szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z powiatów m. Konin, koniński, gnieźnieński, kolski, słupecki, turecki i wrzesiński.

Zapraszamy do kontaktu. Organizujemy szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników małych i średnich firm, wg Państwa zapotrzebowania. Mogą to być indywidualne lub grupowe kursy językowe, komputerowe, szkolenia z podnoszenia efektywności sprzedaży dla przedstawicieli handlowych, szkolenia integracyjne dla pracowników, szkolenia podnoszące efektywność pracy i inne.

Refundacja szkoleń wynosi do 80% kosztów szkoleń, ale nie więcej niż 5.000,00 zł na jedną osobę biorącą udział w szkoleniu.

Organizujemy szkolenia i kursy językowe dla firm, przygotowujemy wnioski o dotację i rozliczamy dotację.

Posiadamy akredytację do organizacji szkoleń dofinansowanych ze środków UE.

Zapraszamy do kontaktu tel. 601 256 601; www.i-laboratorium.pl

Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Poddziałanie 6.2 PROW

Opublikowano: 12 stycznia, 2022


Dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – Poddziałanie 6.2 PROW

  1. Kto może ubiegać się o wsparcie?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do ww. okresu 12 miesięcy wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

O premię może starać się również beneficjent albo małżonek beneficjenta poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020, o ile nie została ustanowiona rozdzielność majątkowa pomiędzy nimi.

Przedmiotową pomoc przyznaje się m.in., jeżeli:

  1. gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:
  1. do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub za rok, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.
  1. Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

·     150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

·     200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

·     250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

  1. Planowany termin naboru

Styczeń 202

Realizacja: Rabanet.pl