dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Program dotacji dla sektora HoReCa w ramach KPO

Opublikowano: 24 listopada, 2023


W I kwartale 2024 r. planowany jest nabór wniosków o dotację w ramach programu A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa) w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Dotacje są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu całej Polski prowadzących działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.

Celem wsparcia jest unowocześnienie lub zmiana profilu dotychczasowej działalności. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje, w tym w roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, odnawialne źródła energii, zakup i wdrożenie technologii cyfrowych.

Pomoc będzie udzielana firmom, które odnotowały spadek obrotów z działalności w wyniku pandemii COVID-19 o co najmniej 30% w roku 2020 lub 2021 w stosunku do 2019 r. Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis. Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN, do 90% kosztów netto.
Zapraszam do kontaktu tel. 601256601.

Realizacja: Rabanet.pl