dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

 • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
 • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
 • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
 • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Nowe bezzwrotne dotacje COVID dla mikro i małych przedsiębiorstw z WRPO

Opublikowano: 26 czerwca, 2020


Na początku lipca 2020 mają ruszyć bezzwrotne dotacje na kapitał obrotowy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Najważniejsze założenia programu to:

Forma wsparcia: bezzwrotny grant

Dla kogo: mikro- i  małe  przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:

 1. a) mają siedzibę w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS;
 2. b) prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 3. c) nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
 4. d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 5. e) odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 6. f) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania przedsiębiorca nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;

 

Wysokość dotacji: 7 845,11 zł x  liczba zatrudnionych w firmie w przeliczeniu na pełne etaty x 3 miesiące

W przypadku osób samozatrudnionych to:

7 845,11 x 1 x 3 = 23 535,33 zł

 

Poziom dofinansowania dofinansowania do wydatków: 100%

 

Zapraszamy do kontaktu tel. 601 256 601

Realizacja: Rabanet.pl