dotacje

Dotacje na rozwój i innowacje

  • Bezpłatna ocena pomysłów i szans na uzyskanie dotacji
  • Bezpłatny wybór właściwego programu dotacji
  • Pomoc w pozyskaniu dotacji we wszystkich programach
  • Przygotowanie wniosków, biznes planów, załączników
  • Obsługa i rozliczanie projektów po podpisaniu umowy

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG

Opublikowano: 31 marca, 2022


Pożyczka antyinflacyjna przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana jest w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu) oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).

O pożyczkę mogą się starać:
• firmy z sektora MŚP o przychodach powyżej 4 mln zł,
• nie będące w sytuacji trudnej na koniec roku 2019,
• posiadające dodatnie wyniki za 2021 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto),
• prowadzące pełną księgowość,
• spełniające kryteria objęcia gwarancją portfelową Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego.
Inne istotne warunki pożyczki antyinflacyjnej:
• kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN do 10 mln PLN;
• okres finansowania do 48 m-cy dla pożyczki obrotowej;
• okres karencji w spłacie kapitału do 3 m-cy;
• okres finansowania do 120 miesięcy dla pożyczki inwestycyjnej;
• okres karencji w spłacie kapitału do czasu zakończenia/uruchomienia inwestycji;
• wypłata pożyczki jednorazowo lub w transzach;
• spłata kapitału pożyczki w równych ratach kapitałowych;
• pierwsza rata kapitałowa płatna 1 miesiąc po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału;
• oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (siatka marż stosowana w parametryzatorze pożyczkowym);
• jednorazowa prowizja za udzielenie 0,2% kwoty pożyczki;
• brak prowizji od niewykorzystanej kwoty pożyczki,
• brak prowizji od przedterminowej spłaty;
• koszty zabezpieczenia – gwarancja Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego (0,2% p.a.) ARP S.A.;
• zabezpieczenie 70% pokrycia gwarancją portfelową w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego EFG,
• pozostałe materialne zabezpieczenia (hipoteka, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą nie więcej niż 50% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej;

Pomagamy przygotować wnioski. Zapraszamy do kontaktu tel. 601256601.

Realizacja: Rabanet.pl